Política de Privacitat

1. Responsable del tractament
GETARIA APARTAMENTUAK, Sahatsaga 6, baix / 20808 Getaria / Gipuzkoa
Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: kaixo@getariapartamentuak.com

2. Quines dades tractem i durant quant de temps?

GETARIA APARTAMENTUAK tractarà:

(I) les dades de caràcter personal facilitades en ocasió del registre, en general; identificatives, característiques personals, i de contacte electrònic, en particular;

(Ii) Les dades autoritzats en cas de registre per mitjà de la connexió de xarxes socials;

(Iii) dades derivades de la relació comercial amb GETARIA APARTAMENTUAK, és a dir, els procedents de l’ús dels diferents Serveis;

(Iv) si és el cas, aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta (mitjà de pagament i / o fidelització), així com les compres associades a la mateixa i dades per efectuar / autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;

(V) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL), Direcció IP i informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(Vi) aquells que GETARIA APARTAMENTUAK pugui inferir a partir de dades lícitament obtinguts.

GETARIA APARTAMENTUAK tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l’usuari estigui actiu en el MEDI I / O ENTORN DIGITAL i sigui client, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

3. En què consent l’Usuari quan facilita les seves dades?
GETARIA APARTAMENTUAK, propietària del medi i / o entorn digital, s’emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal necessàries, enumerats en l’apartat precedent, amb la finalitat de:
(I) Prestar el servei demandat per l’usuari i que ofereix el MEDI I / O ENTORN DIGITAL, el seu manteniment i millora, a força d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de GETARIA APARTAMENTUAK.

(II) Oferir promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària , telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament)

L’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals i de la recepció d’aquest tipus d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets descrit en l’apartat 4.

(III) Facilitar el procés d’alta en el MEDI I / O ENTORN DIGITAL, a través de diferents canals. GETARIA APARTAMENTUAK, per efectuar el registre podrà desenvolupar un procés que permeti aprofitar les dades ja existents de l’Usuari en altres fitxers de GETARIA APARTAMENTUAK i que resultin útils per efectuar l’alta; en aquest cas, s’informarà degudament a l’Usuari, per obtenir el seu consentiment.

4. Les dades són comunicades a tercers?

a.Administración Pública, Jutjats i Tribunals
Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’estat, els jutges i / o tribunals, sol•liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, GETARIA APARTAMENTUAK comunicarà a aquests tercers les dades que aquests formalment sol•licitin.

5. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?
Tot client podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i / o sol•licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant kaixo@getariapartamentuak.com; contactant amb el Servei d’Atenció al Client en https://www.getariapartamentuak.com/kokapena-eta-kontaktua/ o per escrit a l’Equip DPO de GETARIA APARTAMENTUAK Sahatsaga 6, baix 20808 Getaria / Gipuzkoa.

6. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.
GETARIA APARTAMENTUAK ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

7. Política de Cookies
GETARIA APARTAMENTUAK utilitza cookies. Tota la informació a la Política de Cookies.

8. Canvis en la Política de Privacitat
GETARIA APARTAMENTUAK compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política de protecció de dades per a adequar-la a qualsevol canvi normatiu o a qualsevol modificació en la presentació i configuració del Portal.